Købekone, tysk Kauffrau, købstadskvinde, der offentligt drev handel i perioden fra senmiddelalderen frem til Næringsloven af 1857. Købekoner kunne handle en gros som købmandsenker eller en detail som borgerkoner fra eget hjem, de kunne være sælgekoner på torvet, fiskekoner som ved Gammel Strand i København, omløbende høkersker, ansat af bagere, bryggere eller andre, eller de kunne være soldaterhustruer med kongelig næringsadkomst. Også håndværksenker eller næringsdrivende kvinder med hjemmel i kongelig bevilling omfattes af betegnelsen købekoner.