Kærløber, Limicola falcinellus, lille (16-18 cm) art af ryle, som yngler i det nordligste Europa og Asien og overvintrer ved kyster fra Østafrika til SØ-Asien og Australien. I Danmark ses blot 40-50 fugle pr. år under trækket i juli-september.