Kæmper, overnaturlige væsener. Overalt i verden har det været en almindelig opfattelse, at mennesker før i tiden var meget større end nu. Fx har både Herodot og Plinius d.æ. beretninger herom, ligesom de islandske sagaer meddeler, at der i domkirken i Lund fandtes en tand af kæmpen Starkad, ophængt i en klokkestreng. Et andet bevis på kæmpers forhistoriske eksistens mente man fandtes i store bygningsværker af sten og særprægede formationer i naturen, det gælder fx borgen i Mykene på Peloponnes, der blev tilskrevet kykloperne. Også naturen selv giver anledning til tro på forhistoriske kæmper: Fritliggende kæmpesten er blevet kastet, høje og bjerge opdynget, kløfter og kanaler gravet eller slået af kæmper. Herom findes der utallige sagn. Fra græsk tradition kendes giganter og titaner, og de berømteste kæmper i germansk tradition er jætter, riser og turser.