kædereaktion

Kædereaktion, kæde af fysiske eller kemiske reaktioner, hvor hver enkelt reaktion afhænger af den umiddelbart foregående.

Spaltning af uran, fission, i en kernereaktor er et eksempel på en fysisk kædereaktion: Når en urankerne rammes af en neutron og spaltes, frigøres 2-3 nye neutroner, som kan spalte andre urankerner, hvorved der kan dannes endnu flere neutroner. Hvis kun én af neutronerne fra hver fissionsproces i gennemsnit forårsager en ny spaltning, vil antallet af fissionsprocesser i hver "generation" være konstant. Det er den tilstand, der opnås i en kernereaktor under drift ved konstant effekt. Hvis færre end én eller flere end én neutron skaber nye processer, vil kædereaktionen hhv. ophøre efter et antal generationer eller vokse eksplosivt. Se også kritisk masse.

I kemi er en kædereaktion en følge af elementarreaktioner (se reaktionskinetik), hvor reaktanter omdannes til produkter via mellemprodukter (kædebærere), der reagerer og gendannes under kontinuerlig dannelse af reaktionsproduktet. Reaktionen indledes med dannelsen af en kædebærer, som ofte er et radikal, dvs. et molekyle med en eller flere uparrede elektroner. Kædereaktionen forløber i reglen ved, at kædebæreren reagerer med et reaktantmolekyle under dannelse af reaktionsproduktet og en ny kædebærer, som igen reagerer med et reaktantmolekyle osv. Hvis antallet af kædebærere vokser under reaktionen, siges kædereaktionen at være forgrenet. Dette gælder fx for reaktionen mellem hydrogen og oxygen under dannelse af vand. Væksten i antallet af kædebærere kan give reaktionen et eksplosivt forløb.

I biologien

bruges betegnelsen kædereaktion om en fast rækkefølge af handlingsmønstre hos dyr, hvorved de enkelte reaktioner, fx i forbindelse med fødesøgning, parring eller redebygning, udføres koordineret og på rette tidspunkt. En bestemt reaktion bringer dyret i en ny situation, som udløser den næste reaktion osv. Se også adfærd.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig