Kæbe, skelet udviklet omkring mundåbningen. Se hoved og skelet.