Kádárisme, styret i Ungarn under János Kádárs ledelse 1956-88. Gennem en pragmatisk ledelsesform udviklede Ungarn sig til det, der i Vesten blev kaldt "den glade barak i den socialistiske lejr". Mange af landets bureaukratiske institutioner afideologiseredes, og vækst fulgtes af en nedgang i interessen for politik. Kunst og kultur fik relativt stor frihed. I 1968 indledtes den nye økonomiske mekanisme, der lagde grunden til en socialistisk markedsøkonomi, og i 1972 lancerede Kádár en forsoningspolitik under devisen, "den, der ikke er imod os, er med os". Udadtil forblev styret dog loyalt mod Sovjetunionen.