Juvenil er inden for geologi om kilde, som stammer fra opstigende vanddampe fra dybereliggende lag; det modsatte af vados.