Juvenil, (af lat. juvenilis ungdommelig, af juvenis ungt menneske), ungdommelig.