Juvantia, (lat., af juvare hjælpe), inden for medicin hjælpemidler.