Justo titulo, (lat.), med retmæssig adkomst; med rette.