Justitsmord, egl. bevidst eller fejlagtig domfældelse og henrettelse af en uskyldig; begrebet stammer formentlig fra den tyske historiker August von Schlözer (1735-1809). Ordet anvendes i en videre betydning om enhver straffedom, som rammer en uskyldig. Se fx Birmingham Six, Calassagen, Dreyfusaffæren og John Reginald Halliday Christie.