Justitsministerium, (af lat.), ministerium for retsvæsenet.