Justits, (af lat. justitia retfærdighed, af justus retfærdig), retsvæsen; retshåndhævelse; disciplin.