Justifikationssag, (1. led af lat. justificatio, af justificere, af justus 'retfærdig' og -ficere), er en retssag ved de almindelige domstole, der skal anlægges, efter at fogedretten har foretaget en arrest.