Justificere, (af lat. justus ret, retfærdighed + -ficere), retfærdiggøre; berigtige; stadfæste (ad retslig vej).