Jussion, (af lat. jussum befaling, af jubere befale, byde), befaling.