Jus vocandi, (lat.), kaldsret; ret til at besætte visse (især gejstlige) embeder.