Jus soli, (lat. 'jordens ret'), territorialprincippet, princip, hvorefter det forhold, at et barn er født i et land, som udgangspunkt giver barnet statsborgerskab i landet. Jus soli gælder bl.a. i USA og Canada.