Jus practicandi, (lat.), ret til at praktisere som læge el. tandlæge.