Jus episcopale, (lat.), statsoverhovedets overordnede myndighed over kirken i et protestantisk land.