Jus belli, (lat. 'krigens ret'), omfatter dels jus ad bellum, dvs. retten til at indlede krig, en ret, der i dag alene tilkommer FNs Sikkerhedsråd under de betingelser, der er indeholdt i FN-pagtens kapitel 7 om trusler mod freden, fredsbrud og angrebshandlinger, dels jus in bello, dvs. den ret, der gælder under krigsførelse, hvad enten denne er indledt retmæssigt eller ej, og som nærmere regulerer de krigsførendes optræden over for bl.a. hinandens soldater, krigsfanger, civilbefolkningen, de syge og sårede. Se også Genèvekonventionerne, Haagerfredskonferencerne og krig (konventioner for krigsførelse).