Jus, i romerretten betegnelse for retten i almindelighed. Ordet jus indgår endvidere i inddelinger af det romerretlige system, fx jus privatum ('privatret') og jus publicum ('offentlig ret'). Ordet kan også benyttes om enkeltpersoners ret, såkaldt subjektiv ret.