Jura noscit curia, (lat.), domstolen kender den gældende ret.