Junta, (sp. 'komité, nævn', afledt af lat. jungere 'forene, sammenføje'), i Spanien regeringen i en selvstyrende region. Ordet blev anvendt om de styrende organer, som blev dannet på lokal-, provins- og landsplan efter Napoleons invasion i Spanien. På dansk bliver junta især anvendt om militærregeringer i Latinamerika, der styrer uden hensyn til demokrati og menneskerettigheder.