Jugulere, (af lat. jugulare skære halsen over på én, dræbe), kvæle.