Judiciel, (af lat. judicialis, af judicium), retslig; henhørende under den dømmende myndighed.