Judicere, (af lat. judicare dømme, afsige kendelse), dømme; kende for ret; slutte fra et til noget andet.