Judex, i klassisk romerret en privatperson, der af parterne eller den romerske embedsmand prætor var udpeget til at afgøre en tvist. I senantikken anvendtes judex om en embedsmand med afgørelsesmyndighed i retssager.