Judesmo, jødespansk, særjødisk spansk sprog, udviklet i Spanien. Efter jødernes fordrivelse herfra i 1492 blev sproget stærkt påvirket af lokale sprog. Den første bog på judesmo blev trykt i Konstantinopel i 1510, og i de følgende århundreder udvikledes en omfattende litteratur især på Balkan. Sproget tales efter 2. Verdenskrig stort set kun af ældre i Israel, New York og Istanbul. Se også ladino og spansk.