Jubilus, (afledt af lat. jubilum 'jubelråb, jubelkor'), toneranken (melismen) på den sidste vokal i ordet alleluja (se halleluja) i den gregorianske koral i den romersk-katolske messe. Til støtte for hukommelsen blev der i middelalderen føjet nye tekster til melodierne; herved menes sekvenserne opstået, men der er ikke ført endeligt bevis for denne teori.