Jovial, (via ty. jovial(isch) af fr. jovial, af lat. jovialis hørende til Jovis (Jupiter), af astrologer knyttet til planeten Jupiter, som skulle give et glad sind), gemytlig; munter.