Journal, (fr. 'avis, dagbog', af lat. diurnalis 'daglig'), formel, skriftlig optegnelse af daglige begivenheder, fx på et skib; se også dagbog.