Jour, (af fr. jour dag, af lat. jornus, af diurnus daglig, beslægtet med dies dag), vagt; tjeneste; jf. ajour og jourhavende.