Jordvarme, termisk energi i de øverste meter af jordoverfladen, specielt når den udnyttes til opvarmningsformål ved anvendelse af varmepumper. Der er almindeligvis tale om energi, der hidrører fra solindstrålingen, i modsætning til geotermisk energi, som væsentligst skyldes henfald af radioaktive stoffer.