Jordsangere, smådrosler, fællesbetegnelse for de mindre medlemmer af drosselfuglenes familie som denne traditionelt opfattes; ifølge nyere undersøgelser synes jordsangerne nærmere beslægtet med fluesnapperne. Jordsangere er spurvestore fugle med tyndt næb og tynde ben. Hos mange arter er især hannerne livligt farvede. Det er en meget artsrig og vidt udbredt gruppe, der dog ikke er repræsenteret i Australien og Sydamerika. Mange arter er trælevende, selvom de gerne tilbringer en del af tiden på jorden; andre forekommer i lavere vegetation, og nogle findes i ørken- eller tundraområder. I Danmark forekommer adskillige arter, hvoraf rødhals, nattergal, rødstjert, bynkefugl og stenpikker er almindelige ynglefugle, mens husrødstjert, sortstrubet bynkefugl og blåhals er fåtallige. Som sjældne gæster er truffet blåstjert (Tarsiger cyanurus) fra Sibirien samt sydlig nattergal (Luscinia megarhynchos), rubinnattergal (L. calliope), isabellastenpikker (Oenanthe isabellina), nonnestenpikker (O. pleschanka), middelhavsstenpikker (O. hispanica) og ørkenstenpikker (O. deserti).