Jordmandel, Cyperus esculentus, art af fladaks med spiselige, hasselnødstore, stivelsesrige stængelknolde i spidsen af tynde udløbere; oprindelig udbredt fra tropisk Afrika til Indien. Den dyrkes nu i bl.a. Middelhavsområdet, hvor den kan optræde som ukrudt på fugtig bund.