Jordbundsorganismer, mikrofloraen (bakterier, svampe og alger), mikrofaunaen (mikroskopiske dyr som protozoer), større dyr (fx regnorme, tusindben, bænkebidere og små leddyr) og planterødder i jordbunden. Planterødder har ved at bore sig ned i jorden betydning for vand- og luftforhold, mens de øvrige jordbundsorganismer nedbryder visne blade og andet organisk materiale, der efterhånden omdannes til humus.