Jordbrugsområdets erhvervsuddannelser, erhvervsuddannelser inden for gartneri, greenkeeper, dyrepasser, landbrug og skovbrug. Uddannelserne må ikke forveksles med uddannelsen til faglært landmand (se landbrugsuddannelser). De varer 3-4 år, og der er adgang fra 9. klassetrin. Uddannelserne veksler mellem praktik og skoleophold, gennemført på en erhvervsskole. Se også gartner.