Jomfrufinger, et nu ret sjældent brugt navn for dyrkede arter af planteslægten Gladiolus.