Jomfrufødsel, betegnelse for Jesu fødsel; Maria var, if. Matth. 1,18-25 og Luk. 1,25-38, jomfru, da hun fødte Jesus, fordi hun var blevet med barn ved Helligånden og ikke ved nogen mand. I NT er den ikke bevidnet andetsteds. Som trossætning vil den understrege Jesu sande menneskelighed samtidig med hans guddommelige oprindelse. Jomfrufødslen markerer, at Gud i Jesus har gjort en ny begyndelse i menneskeslægtens historie. Se også kristologi.