Joliotium, Jl, tidl. navn for grundstof nr. 105, der efter 1997 benævnes dubnium.