Jodtal, tal, der angiver, hvor mange gram halogen, beregnet som jod (I), 100 g af et stof forbruger. For fedtstoffer er jodtallet et udtryk for graden af umættethed, dvs. for antallet af dobbeltbindinger i fedtstofferne. Se også jodometri.