Jodoform, (af jod og form(yl)), trijodmethan, CHI3, gult krystallinsk stof med smeltepunkt 123 °C. Jodoform blev tidligere brugt som desinfektionsmiddel i bl.a. plastre, men er forladt på grund af den gennemtrængende lugt og dets giftighed.