Jobber, (af eng. jobber), professionel børsspekulant, der ved køb og salg søger at påvirke papirernes kurs.