Jobbe, (af eng. job (v.)), arbejde; passe sit job; slide i det; optræde som jobber.