Jetée, (fr., af jeter kaste (jf. at stenene kunne være løst udkastede)), havnedæmning af sten, evt. med pæleværk.