Jesuitermoral, jesuitisme, ældre udtryk for en handlemåde, præget af list og forstillelse, hvorved "hensigten helliger midlet" (se kasuistik). Antikatolsk propaganda er forklaringen på, at man har identificeret moralsk forkastelig adfærd af denne art med jesuiterordenen.