Jesuit, (af lat. jesuita, af Jesus + -ita -it), person hvis moral er bestemt af den grundsætning at hensigten helliger midlet; snu og bedragerisk person.