Jernvitriol, ældre navn for jern(II) sulfat, FeSO4∙7H2O. Se jern (forbindelser).