Jernværk, tidl. en virksomhed, der fremstillede råjern, støbejern og stangjern. Der har aldrig været jernværker i det egentlige Danmark, men i Norge fandtes der omkring 1750 en snes, hvoriblandt Bærum, Nes, Fritzøe og Ulefos blev kendt for deres leverancer af bilæggerovne og stangjern til det danske marked. Det moderne jernværk, stålværket, er baseret på højovne og en række tilknyttede elektro- og iltblæste ovne, hvori råjern omdannes til stål.